Hej / Hi.

I found great post on Etsy tech blog about miscellaneous misbehaviours that mysql server applays to data and queries.  They wrote about:

  • silent data truncation
  • default value problems
  • group by and select columns

Only missing thing is DATE/DATETIME explanation.

They also show how to test big database alterations. They use tcpdump to capture all queries to production server and then just reply them on test enviroment. This, combined with Access Log, can help you pinpoint bad queries.

I strongly recommend: http://goo.gl/sCcipb

Na blogu technologicznym Etsy pojawił się ciekawy wpis dotyczący tego w jaki sposób uodpornić się na problemy jakie stwarza mysql. Omawiane są między innymi:

  • ciche przycinanie zbyt długich ciągów znaków
  • problemy z default
  • pobieranie niezgrupowanych kolumn

Jedyne czego brakuje to informacji  o tym co zrobić z kolumnami typu DATE/DATETIME.

W poście tym pokazane jest również w jaki sposób można testować poważne zmiany na bazie danych. Autorzy opisują następującą metodologię: tcpdump zbiera wszystkie zapytania wysyłane do produkcyjnego serwera a następnie są one odtwarzane na testowym serwerze. W ten sposób można (powiązując z informacjami z Access Log) wykryć wszystkie zapytania które mogą powodować błędy.

Polecam przeczytać: http://goo.gl/sCcipb

17 maja 2013 12:09 Grzegorz Drozd Brak komentarzy Komentuj Kategorie: Bez kategorii

Komentarze wyłaczone