TeamCity in PHP projects part 1

Hello. With this post I would like to launch a series of guides, which show you how to configure TeamCity integration for projects written in PHP. This server is not too often used to integrate such projects – it is very difficult to find descriptions of how to integrate the various, frequently used tools. The reason is probably lack of „direct” integration with PHPUnit, Selenium, etc. But all these tools use standard log files on with proper configuration it works very well.
Czytaj…

6 lutego 2011 14:56 Grzegorz Drozd Brak komentarzy Komentuj Kategorie: Narz?dzia, PHP, Praca, TeamCity

Użycie TeamCity w projektach PHP cz.1

Witam. Tym postem chciałbym rozpocząć serię poradników, w której pokażę, w jaki sposób skonfigurować serwer integracji TeamCity pod kątem projektów pisanych w PHP. Serwer ten nie jest zbyt często wykorzystywany do integracji takich projektów – z tego powodu bardzo ciężko znaleźć opisy jak integrować poszczególne, najczęściej używane narzędzia. Powodem jest chyba brak „bezpośredniej” integracji z PHPUnit, Selenium itp. Jednak wszystkie te narzędzia używają standardowych plików raportów więc po odpowiedniej konfiguracji wszystko działa bardzo dobrze.

Czytaj…

1 lutego 2011 10:50 Grzegorz Drozd Brak komentarzy Komentuj Kategorie: Narz?dzia, PHP, Praca, TeamCity